ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 2                                               

Batas Cooper

Ang Batas Cooper o mas kilala sa tawag na Batas ng Pilipinas ng 1902) ay isang batas na ipinatupad ng Estados Unidos sa Pilipinas noong 1902. Ipinagtibay ito noong 2 Hulyo 1902. Ito ay nagtakda ng pagbibigay ng mga karapatan sa malayang pananalit ...

                                               

Panukalang batas

Ang isang panukalang-batas ay ipinakikilala ng isang miyembro ng lehislatura. Sa sistemang Britaniko/Westminster na ang tagapagpaganap ang namumuno sa pamahalaan na partidong pampolitika na may pinakamaraming puwesto sa mababang kapulungan ng par ...

                                               

Pagpapatupad ng batas

Ang pagpapapatupad ng batas ay ibang katawagan para sa pagtukoy sa hanapbuhay at gawain ng mga pulis o mga opisyal ng pulisya. Ang pagpapatupad ng batas ay maaari ring ang trabaho ng mga sundalo sa panahon ng mga emerhensiya. Naghahanapbuhay ang ...

                                               

Batas Kanoniko

Ang batas kanoniko ay isang katagang ginagamit para sa panloob na batas na eklesiyastikal ng maraming mga simbahan na katulad ng Simbahang Katoliko Romano, ng mga Simbahan ng Silangang Ortodoksiya, at ng Angglikanong Komunyon ng mga simbahan.

                                               

Batas Pangwika

Ang mga pinuno ng pamahalaan ay patuloy at masigasig na bumalangkas at magpatupad ng ibat ibang Batas-Pangwika bilang suporta na malinang ang Pambansang Wikang Filipino.

                                               

Batas na pangkrimen

Ang batas na pangkrimen ay isang katawan ng batas na may kaugnayan sa krimen. Isa itong katawan ng mga alituntunin na nagbibigay ng kahulugan o naglalarawan sa kaasalan na hindi pinapayagan dahil nakakapaglalagay sa panganib, nakapagbabanta, naka ...

                                               

Arkeolohiya

Ang arkeolohiya ay ang pag-aaral sa mga kailangán ng tao sa pamamagitan ng pagbawi, pagdukumento at pagsusuri ng mga materyal na labi, kabilang ang arkitektura, mga artifact, mga biofact, labi ng mga tao, at mga tanawin. Ang pagbibigay linaw sa k ...

                                               

Arkeolohiyang pambibliya

Ang arkeolohiyang pambibliya, arkeolohiyang biblikal, o arkeolohiyang makabibliya ay ang arkeolohiya na nauukol sa Bibliya. Ang nangingibabaw na pananaw ng mga arkeologo na gumagawa sa Gitnang Silangan partikular sa Palestina/Israel sa sinasabing ...

                                               

Panahon ng Bakal

Sa arkeolohiya, ang Panahon ng Bakal ay ang yugto ng kaunlaran ng sinumang tao na namamayani ang bakal sa pangunahing sangkap sa mga kagamitan at sandata. Kadalasang sumasabay ang mga ganitong paghiram sa mga ibang pagbabago sa lipunan, kabilang ...

                                               

Ikalabingwalong dinastiya ng Ehipto

Ang Ikalabingwalong Dinastiya ng Sinaunang Ehipto o Dinastiyang XVIII ay marahil ang pinakakilala sa lahat ng mga dinastiya ng Sinaunang Ehipto. Kabilang sa mga sikat na paraon sa dinastiyang ito ang paraon na si Tutankhamun na ang pagkakatuklas ...

                                               

Museo ng Israel

Ang Museo ng Israel sa Herusalem ay itinatag noong 1965 ng Israel bilang pambansang museo. Ito ay nakatayo sa isang burol sa distrito ng Givat Ram, Herusalem, na malapit sa Museo ng Lupaing nasa Bibliya, Ang Pambansang Kampus para sa Arkeolohiya ...

                                               

Ehiptolohiya

Ang Ehiptolohiya ang pag-aaral ng kasaysayan, wika, panitikan, relihiyon, at sining ng Sinaunang Ehipto mula ikalimang milenyo BCE hanggang sa wakas ng pagsasanay ng mga kasanayang relihiyoso nito noong ika-apat na siglo KP. Ang nagsasanay ng dis ...

                                               

Impormasyon

Ang kasaysayan o historya ay ginagamit bilang isang pangkalahatang kataga para sa impormasyon tungkol sa nakaraan, katulad ng "heolohikang kasaysayan ng daigdig". Kapag ginagamit bilang pangalan ng isang pinagaaralang larangan, tinutukoy ng kasay ...

                                               

Arkitekturang Neoklasiko

Ang arkitekturang Neoklasiko ay isang estilo ng arkitektura na isinabuhay ng kilusang Neoklasiko na nagsimula noong kalagitnaan ng ika-18 siglo sa Italya at Pransiya. Ang pag-usad ng arkeolohiya ay mahalaga sa paglitaw ng Neoklasikong arkitektura ...

                                               

Kanlurang Asya

Ang Kanlurang Asya ay ang timog-kanlurang bahagi ng Asya. Ang katawagang Kanlurang Asya ay kadalasang ginagamit sa mga kasulatan tungkol sa arkeolohiya ang huling bahagi ng prehistory ng rehiyon. Ang Kanlurang Asya ang rehiyong pinagtatagpuan ng ...

                                               

Troya

Ang Troya ay isang lungsod sa hilaga-kanluran ng Asya Menor. Ito ang sentro ng Digmaang Trohano, na isinasalaysay sa may walong habang mga tulang epiko, anim mula sa Siklong Epiko at dalawang isinulat ni Homer na tinawag na Iliada at ang Odisea. ...

                                               

Agham

Ang agham o siyensiya ay kapwa ang proseso sa pagtamo ng kaalaman at ang organisadong bahagi ng kaalaman na natamo sa pamamagitan ng pamamaraan nito. Ang prosesong makaagham ay ang sistematikong pagtamo ng bagong kaalaman tungkol sa isang sistema ...

                                               

Agham pangkalikasan

Ang mga agham pangkalikasan ay ang pag-aaral sa pisikal, mga aspeto na di para sa tao na tungkol sa Daigdig at ng Sansinukob na nasa paligid natin. Sa pangkalahatan, sinusubok nitong ipaliwanag ang mga gawa ng mundo sa pamamagitan ng mga natural ...

                                               

Agham panlipunan

Ang mga agham panlipunan ay isang pangkat ng mga disiplinang akademiko na pinag-aaralan ang mga aspekto ng tao sa mundo. Lumalayo ang mga ito mula sa mga sining at humanidades at sa halip nagbibigay diin sa paggamit ng kaparaanang agham at mahigp ...

                                               

Agham pangkompyuter

Ang agham pangkompyuter o impormatika o computer science sa wikang Ingles ay sistematikong pag-aaral ng kompyutasyon at pag-proseso ng impormasyon maging sa hardware o software. Kinabibilangan nito ang mga ibat ibang paksa patungkol sa mga kompyuter.

                                               

Agham pampolitika

Ang agham pampolitika o dalubbanwahan ay isang disiplina ng agham panlipunan tungkol sa pag-aaral sa politika, sa pag-aaral ng estado, nasyon, pamahalaan, politika at patakaran ng pamahalaan. Binigyan ito ng kahulugan ng Aristoteles bilang ang pa ...

                                               

Agham pandaigdig

Ang agham pandaigdig ay tumutukoy sa lahat ng mga agham na may kaugnayan sa planetang Daigdig. Maaaring sabihin na isang natatanging kaso sa agham pangplaneta ang agham ng mundo, dahil ang Daigdig lamang ang planetang kilala na may buhay. May par ...

                                               

Sangay ng agham

Ang mga sangay ng agham o mga larangan ng agham ay malawaking kinikilalang pangkat ng nagdadabaluhasang pagkadalubhasa sa loob ng agham at kadalasan ay naglalaman ng sariling nomenklatura at terminolohiya. Bawat larangan ay madalas na kinakatawan ...

                                               

Aplikadong agham

Ang aplikadong agham ay ang paglalapat o paggamit ng kaalaman ng tao upang makabuo o makapagdisenyo ng mga bagay na magagamit. Halimbawa nito ang pagsubok sa isang modelong makateorya sa pamamagitan ng paggamit ng agham na pormal o paglulunas ng ...

                                               

Agham pangkagubatan

Ang agham pangkagubatan ay ang agham, sining, at kasanayan o kagalingan sa paglikha, pamamahala, paggamit, pagpapanatili, at muling pagsasaayos ng mga kagubatan at kaugnay na mga napagkukunang-yaman sa paraang nagpapatuloy upang maabot ang hinaha ...

                                               

Agham pamplaneta

Ang agham pamplaneta ay ang makaagham na pag-aaral ng mga planeta, mga buwan o likas na mga satelayt, at mga sistemang pamplaneta, partikular na ang ng sa Sistemang Solar at ang mga prosesong bumubuo sa kanila. Pinag-aaralan sa larangang ito ang ...

                                               

Agham panlupa

Ang agham panlupa ay ang pag-aaral ng lupa bilang isang likas na yaman na nasa ibabaw ng daigdig kasama ang pedohenesis o pamumuo ng lupa, klasipikasyon ng lupa at pagmamapa; mga pisikal, kimikal, biyolohikal, at pangkatabaang katangiang-angkin n ...

                                               

Agham na pampagtalos

Ang agham na kognitibo, agham ng paglilimi, agham ng pag-alam, agham na pangpagtalos, agham ng kognisyon, o agham na pangkognisyon ay ang pag-aaral ng kung paano nakagagawa ng mga ideya ang mga tao at kung ano ang gumagawa ng mga kaisipang lohika ...

                                               

Sosyolohiya

Ang sosyolohiya o dalubulnungan ay ang pag-aaral ng mga alituntunin ng lipunan at mga proseso na binibigkis at hinihiwalay ang mga tao hindi lamang bilang mga indibiduwal kundi bilang kasapi ng mga asosasyon, grupo, at institusyon. Tinatawag ito, ...

                                               

Sosyolohiyang pang-industriya

Ang sosyolohiyang pang-industriya ay isang mahalagang pook na nasa loob ng larangan ng sosyolohiya ng paggawa na sumusuri ng direksiyon at mga implikasyon ng mga gawi sa pagbabagong pangteknolohiya, mga merkado ng paggawa, ogranisasyon ng paggawa ...

                                               

Sosyolohiyang rural

Ang sosyolohiyang rural, tinatawag ding sosyolohiyang pambukid, sosyolohiyang pangkabukiran, sosyolohiyang pamparang, sosyolohiyang pangkaparangan, o sosyolohiyang panglalawigan ay isang larangan sa sosyolohiya na may kaugnayan sa pag-aaral ng bu ...

                                               

Populasyon

Populasyon ang tawag sa bilang ng mga bagay na may buhay sa isang lugar. Ang populasyon ng isang lungsod ay ang bilang ng mga tao na nakatira sa lungsod na iyon. Sa Sosyolohiya, ito ay ang katipunan ng mga tao. Ang pag-aaral ng estatistika ng pop ...

                                               

Antropolohiyang panlipunan

Ang antropolohiyang panlipunan ay isa sa apat na itinuturing na mga larangan ng antropolohiya o agham-tao. Ito ang bahagi ng antropolohiya na itinuturing bilang mas kiling sa agham panlipunan kung ihahambing sa antropolohiyang biyolohikal na sina ...

                                               

Teoryang panlipunan

Ang mga teoriya ng pakikipagkapwa, teoriyang sosyal, teoriya ng pakikisalamuha, teoriyang panlipunan, teoriyang pangsosyolohiya o teoriyang sosyolohikal ay isang katagang nagsimula sa dalawang mga salita: "sosyal" mula sa Latin na socius at "teor ...

                                               

Araling pangkasarian

Ang araling pangkasarian o pag-aaral na pangkasarian ay isang larangan ng araling interdisiplinaryo at larangang pang-akademiya na nakalaan sa pagkakakilanlang pangkasarian at representasyong pangkasarian bilang pangunahing mga kategorya ng pagsu ...

                                               

Sosyolingguwistika

Ang sosyolingguwistika ay ang pag-aaral ng epekto ng anuman o lahat ng mga asepto ng lipunan, kabilang ang mga kalakarang pangkultura, mga ekspektasyon o inaasahan, at diwa o konteksto, sa kung paano ginagamit ang wika, at ang mga epekto ng pagga ...

                                               

Araling Pilipino

Ang Araling Pilipino ay pag-aaral sa kultura, wika, panitikan at lipunan ng mga Pilipino gamit ang mga kaparaanang interdisiplinarya sa kasaysayan, antropolohiya, arkitektura, araling sining, lingguwistika, araling islam, ekonomiya, pilosopiya, m ...

                                               

Sikolohiya

Ang sikolohiya ay ang agham ng isip at ugali. Kalakip sa sikolohiya ang pag-aaral ng kababalaghang may malay at walang malay, pati na rin ang damdamin at pag-iisip. Isa itong disiplinang pang-akademya na may napakalaking saklaw. Hinahangad ng mga ...

                                               

Sikolohiyang kognitibo

Ang sikolohiyang kognitibo, sikolohiyang pangkognisyon, sikolohiyang pangpagtalos, sikolohiya ng pag-alam, o sikolohiyang pangpaglilimi ay isang sangay ng sikolohiya na tumitingin sa payak na mga galaw ng isipan, katulad ng paglunas ng suliranin, ...

                                               

Sistema ng ugali

Ang sistema ng ugali o sikolohiyang pang-ugali, kilala rin bilang perspektibo sa pagkatuto o pananaw sa pagkatuto, ay isang sistematikong paglapit sa pag-unawa sa ugali ng tao at hayop. Pinagsasama nito ang mga elemento ng teoryang pampilosopiya, ...

                                               

Sikolohiyang pampakikitungo

Huwag ikalito sa sikolohiyang panglipunan. Ang sikolohiyang panlipunan, sikolohiyang pampakikitungo, sikolohiyang pampakikipagkapuwa, sikolohiyang pampakikisalamuha o sikolohiya ng pakikipamuhay sa kapuwa ay ang pag-aaral sa kung paano ang intera ...

                                               

Sikolohiyang eksperimental

Ang sikolohiyang eksperimental, sikolohiyang pang-eksperimento, o sikolohiyang nag-eeksperimento ay ang gawain ng mga tao na naglalapat ng mga paraang pang-eksperimento o pangsubok sa pag-aaral ng ugali at mga proseso na sanhi nito. Ang mga sikol ...

                                               

Sikolohiyang pang-edukasyon

Ang sikolohiyang pang-edukasyon ay ang pag-aaral ng kung paano natututo ang mga tao sa mga tagpuang pang-edukasyon, ng katalaban ng mga pamamagitan na pang-edukasyon, ng sikolohiya ng pagtuturo, at ng sikolohiyang panlipunan ng mga paaralan bilan ...

                                               

Sikolohiyang pangkaunlaran

Ang sikolohiyang pangkaunlaran, tinatawag ding kaunlarang pantao o pag-unlad ng tao, ay ang pandamdaming pag-aaral ng kung paano ang isang tao ay sikolohikal na nagbabago habang tumatanda. Unang pinag-aaralan ng mga sikologong pangkaunlaran ang m ...

                                               

Sikolohiyang pang-industriya at pang-organisasyon

Ang sikolohiyang pang-industriya at pang-organisasyon ay isang pag-aaral na pang-agham ng mga empleyado, mga lugar na pinagtatrabahuhan, at mga organisasyon. Nag-aambag ang mga sikologong pang-industriya at pang-organisasyon sa tagumpay ng isang ...

                                               

Psyche (sikolohiya)

Sa sikolohiya o dalubisipan, ang psyche /ˈsaɪki/ ay ang kabuuan ng isipang-tao, may malay man o hindi. Ang sikolohiya ay ang makaagham o masusing pag-aaral ng isipan. Mahaba ang kasaysayan ng paggamit ng psyche sa sikolohiya at pilosopiya na nagm ...

                                               

Sikolingguwistika

Ang sikolingguwistika o sikolohiya ng wika ay ang pag-aaral ng mga bagay na pangsikolohiya at pangneurobiyolohiya na nagpapahintulot sa mga tao upang makakuha, makagamit, at makaunawa ng wika. Pinag-aaralan nito kung paanong ang mga isipan ng tao ...

                                               

Pangkasariang pagkakaiba sa sikolohiya

Tinukoy ng larangan ng sikolohiya ang maraming pagkakaiba ng takbo ng pag iisip at ugali ng mga lalaki at mga babae. Ang mga pagkakaibang ito ay gawa ng komplikadong ugnayan ng mga prosesong biyolohikal, developmental at pang-kultura. Isang impor ...

                                               

Kasarian

Para sa ibang gamit, tingnan ang Tauhin paglilinaw. Para sa ibang gamit, tingnan ang Seks paglilinaw. Ang kasarian, tauhin, o seks, sa karaniwang gamit, ay tumutukoy sa pagkakaiba sa pagitan ng mga lalaki at ng mga babae. Sinasabi ng Encyclopædia ...

                                               

Pandalawahang kasarian

Huwag itong ikalito sa biseksuwalidad, ang pagkaakit ng tao sa dalawang kasarian. Ang Pandalawahang kasarian ay naglalarawan ng isang tendensiya na lumipat sa pagitan ng pambabae at panlalaki na ugaling-pangkasarian depende sa konteksto, na nagpa ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →